CERTYFIKATY "S"

Pomoc przy uzyskaniu certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazdy wykorzystywane do przewozu towarów odpowiednich wymogów bezpieczeństwa oraz dopuszczenia do ruchu. Powyższe certyfikaty są niezbędne przy korzystaniu z zezwoleń EKMT oraz obniżają koszty opłat drogowych w wielu państwach.